Cestovní pojištění Union

Cestovní pojištění Union:  rozsah pojištění nabízených k našim zájezdům CK VIDI  stojí bez rozdílu věku  24,- Kč/den.

 Cestovní pojištění Union:

 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí

 a)  ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti  ……  4.000.000 Kč

b)  ubytování spolucestující blízké osoby ve zdravotnickém zařízení v případě hospitalizace dítěte ve věku do 6 let …..  1.000 Kč/ 1 noc,  max. 10.000 Kč

c)  přeprava tělesných ostatků  ….. 175.000 Kč

d)  nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek  2.500 Kč

e)  ošetření jednoho zubu / celkem za všechny zuby  2.500 Kč/ max. 7.500 Kč

f)  náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného v zahraničí trvající déle než 10 dnů nepřetržitě cestovní náklady 25.000 Kč ubytování 1.000 Kč/ 1 noc,  maximálně 10.000 Kč

g)  náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného dítěte ve věku do 15 let v zahraničí; pokud hospitalizace trvá i po termínu předpokládaného ukončení pobytu v zahraničí  cestovní náklady 25.000 Kč ubytování 1.000 Kč/ 1 noc,   maximálně 10.000 Kč, asistenční služba 24 – hodin denně dostupný servis při pojistné události v  bez limitu

 

2. pojištění zavazadel

poškození, zničení, odcizení, ztráta zavazadel z toho: 10.000 Kč,max. však 5.000 Kč za 1 věc, spoluúčast  500 Kč

 

3. úrazové pojištění

trvalé následky úrazu ….. max. 180.000 Kč

smrt v důsledku úrazu …. 90.000 Kč

 

3. pojištění odpovědnosti

a) újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení  2.500.000 Kč

b) majetková újma na věci nebo na zvířeti   1.000.000 Kč

c) jiná majetková  újma  500.000 Kč

4. pojištění zrušení objednaných služeb:

a)  Onemocnění, úraz, hospitalizace pojištěného nebo blízké osoby, živelná událost, …   ……………..   80 % stornopoplatků, max. 12.000 Kč/1 osobu, max. 36.000 Kč

b)  úmrtí pojištěného nebo blízké osoby …   100 % stornopoplatků, max. 12.000 Kč/1 osobu , max. 36.000 Kč