Písecko – mezi Otavou a Vltavou

Písecko – mezi Otavou a Vltavou      27.8. – 1.9. 2023     

Hotel, polopenze

Putování po známých i méně známých místech jižních Čech.

Hvězdicové výjezdy z jednoho místa.  Turistika opět pro zdatnější  i méně zdatné.

 Orientační scénář

  1. den: Odjezd ráno, prohlídka historické části Tábora, večeře, nocleh.
  2. den: snídaně, prohlídka Písku (nejstarší kamenný most v Čechách, Putimská brána, město M. Alše, Fráni Šrámka aj.), rozhledna JarníkŽivec. Večeře, nocleh.
  3. den: snídaně busem do Putimi (J.Š.Baar – Jan Cimbura, Dobrý voják Švejk), monumentální památník bitvy u Sudoměře, Štěkeň – zámek s anglickým parkem a muzeum K.Klostermanna, Strakonice hrad a pivovar – exkurze. Večeře, nocleh.
  4. den: snídaně, Selibov (pohádková kovárna) – Tálínský rybníkAlbrechtice nad Vltavou (unikátní kapličkový hřbitov) – soutok Lužnice a Vltavy u Kořenska, exkurze v JE Temelín.  Večeře, nocleh.
  5. den: snídaně, hrad Zvíkov –okružní plavba lodí k Orlíku – další program dle úvahy organizátora

Vodňany – Rybářské muzeum – Stezka v zátiší – Chelčice – poutní kostel v Lomci . Večeře, nocleh.

6.den:  snídaně, lázeňská Bechyně s „duhovým mostem“. Empirový řetězový most ve Stádleci – jediný v ČR, cesta domů.

Ubytování v hotelu v 1,2,3 lůžkových pokojích s příslušenstvím, polopenze.

Cena:    7.590,- Kč

Sleva pro děti do 18 let  ….  1.000,- Kč.    

Příplatek za 1 lůžk. pokoj …….  1.000,- Kč

Sleva pro ucelenou trojici …….  400,- Kč / osobu                          

Cena zahrnuje: 5 noclehů, 5 x polopenze, klimatizovaný autobus, průvodce CK . 

Úhrada ceny zájezdu:  Zálohu ve výši 2.000,- Kč na osobu uhraďte, prosím, na náš účet: 2300417827 / 2010 nebo naší složenkou, nebo hotově v kanceláři v Opavě, Horní nám. 47, tel. 602 786 895 (otevřeno: úterý, čtvrtek 14,00 – 15,30 hod. Při platbě z účtu na účet prosím pište přidělený variabilní symbol a své jméno.  Je možné platit i na fakturu.

Nejpozději 14 dnů před odjezdem Vám zašleme poslední informace k zájezdu, kde uvedeme konkrétní odjezdy a další potřebné informace, a kde budou pokyny k uhrazení doplatku.

 

Všeobecné  podmínky cestovní kanceláře  CK VIDI – ing. Vladimír Smolka (dále jen CK).

     Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vznikne na základě podané a potvrzené Přihlášky-Cestovní smlouvy nebo přihlášení klienta e-mailem a potvrzení CK a uhrazení zálohy na daný zájezd. Přihlášení lze uskutečnit i prostřednictvím třetí osoby.

     Ceny zájezdu zahrnují služby uvedené v  Základních informacích u daného zájezdu, které jsou nedílnou součástí  Cestovní smlouvy, dále pojištění proti úpadku CK ve smyslu Zákona 159/99 Sb., aniž je to přímo uvedeno.

     Cena zájezdů nezahrnuje pojištění na léčebné výlohy v zahraničí, úrazové pojištění, repatriaci, pojištění stornopoplatků ani pojištění proti krádeži a pojištění odpovědnosti za škodu  (pokud není uvedeno jinak).

     CK doporučuje všem účastníkům, aby si toto pojištění sjednali buď sami nebo prostřednictvím naší CK u pojišťovny Union.

Pojištění Union         Cena:  40,- Kč/den v zahraničí, 10,- Kč/den v ČR

                                                                                                                  limit

– pojištění léčebných výloh v zahraničí (i onemocněním Covidem-19)   4.000.000,- Kč

– asistenční služby v zahraničí                                                           bez limitu

– pojištění zavazadel                                                                           18.000,- Kč

– pojištění odpovědnosti                v zahraničí       2.500.000,- Kč,  v ČR     500.000, Kč

– úrazové pojištění – trvalé následky   v zahraničí  360.000,- Kč,     v ČR  50.000,- Kč

– smrt v důsledku úrazu                 v zahraničí        180.000,- Kč,    v ČR  50.000,- Kč

– pojištění zrušení objednaných služeb (onemocnění, úraz,…)…  80 % stornopoplatku

 

Poznámka: vzhledem ke Covidu-19 není plněno: zrušení zájezdu z důvodu nařízené karantény pojištěného (aniž je klient sám nemocný Covidem-19) dále léčebné výlohy způsobené nemocí Covid – 19 a náklady z nařízené karantény během zájezdu (aniž je klient sám nemocný Covidem-19). Plnění je tehdy, pokud  onemocní Covidem-19 samotný klient. Všechny výše uvedené neplnění řeší pojištění A30 Pandemic za 70,- Kč /den.

 

Průvodci CK VIDI jsou naši dlouholetí zkušení kolegové a i když nejsou oficiálně licencovaní pro danou oblast, jsou velmi „kvalitní“ a mají bohaté zkušenosti.

     Autobusová přeprava: Při jízdě autobusem klienti budou dodržovat základní bezpečnostní pravidla (zejména sedět během jízdy na sedadle a nevstávat, dále pokud je sedačka vybavena bezpečnostními pásy, tak být připoután, při výstupu z autobusu dávat pozor jak na schody, tak i na prostor mimo autobus,…). Za vloupání do zamčeného autobusu CK neručí. Plnění je předmětem pojišťovny od dopravce. 

     V případě objektivních důvodů, jako např. výrazná změna kursů, změna cen  pohonných hmot,… si CK vyhrazuje právo upravit cenu zájezdu. O této  objektivně vynucené úpravě bude CK účastníka informovat (nejpozději však 18 dnů před zahájením zájezdu),  a pokud by se cena zvýšila o více než 8%, může účastník do 3 dnů  od obdržení této informace zájezd  odříct (odstoupit od smlouvy), aniž by platil stornopoplatky.

     Scénář zájezdu může CK nebo vedoucí zájezdu v odůvodnitelných případech (počasí, organizační důvody, a pod.) upravit.

Stornopodmínky:  Zákazník má právo kdykoliv před zájezdem odstoupit od  smlouvy, a to  písemným oznámením, nebo předáním této informace v kanceláři.  CK má právo účtovat stornopoplatky, jejichž výše je  odvislá od doby odhlášky před odjezdem (podle razítka pošty nebo data odhlášení v kanceláři):

–  do 80 dnů před dnem odjezdu zájezdu…………… 400,-Kč

–  mezi 41 – 79 dny před dnem odjezdu zájezdu……30% z ceny

–  mezi 14 – 40 dny před dnem odjezdu zájezdu……60% z ceny

–  mezi 6 – 13 dny před dnem odjezdu zájezdu……. 80% z ceny

–  pozdější odhlášení nebo nedostavení se k zájezdu v čase určeném ……100% z ceny.

     CK má v případě malého zájmu právo zájezd zrušit, a to nejpozději 18 dní  před odjezdem. Malým zájmem se rozumí 30 přihlášených účastníků a méně.

     Zákazník může za sebe kdykoliv do odjezdu poslat náhradu. Za toto „překnihování“ CK VIDI neúčtuje žádný poplatek.

     Reklamace: účastník zájezdu ohlásí zjištěnou závadu zástupci CK na místě. Pokud nedojde k vyřešení situace na místě, je účastník oprávněn reklamovat  služby ústní nebo písemnou formou do 30 dnů od návratu.

     Poznámka: Je-li klient přihlášen přes CK VIDI na zájezd, který pořádá jiná CK (provizní prodej), platí pro klienta Všeobecné podmínky (stornopodmínky, poplatky za „překnihování“, atd.) dané CK. Pořádající CK je uvedena v Základní informacích nebo je klientovi sdělena při jejich předání.

                  Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR

CK je správcem a současně zpracovatelem údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

     Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s vaší osobou či firmou slouží výhradně k poskytnutí či doručení vyžádané služby a k zaslání obchodních nabídek.

     CK zpracovává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, název společnosti nebo organizace, kontaktní e-mail, telefon, adresu, datum narození. Bez těchto osobních údajů nelze službu poskytnout. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s Vaší osobou či firmou, slouží výhradně k poskytnutí či doručení vyžádané služby a k zaslání našich obchodních nabídek.

     Údaje, které nám klient poskytne jsou uchovávány na zabezpečených zařízeních po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 5 let od ukončení smluvního vztahu. K poskytnutým údajům má přístup jen vybraný okruh zaměstnanců společnosti CK.  Klient může požádat o jejich opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování.