Cestovní pojištění Union

A/   Cestovní pojištění Union pro zahraniční zájezdy

poj. “B”… cena: do 70 let … 40,- Kč/den, nad 70 let …  80,- Kč / den

 Pojištění léčebných výloh v zahraničí

a)  ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti  ……  4.000.000 Kč

b)  ubytování spolucestující blízké osoby ve zdravotnickém zařízení v případě hospitalizace dítěte ve věku do 6 let …..  1.000 Kč/ 1 noc,  max. 10.000 Kč

c)  přeprava tělesných ostatků  ….. 500.000 Kč

d)  nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek  2.500 Kč

e)  ošetření jednoho zubu / celkem za všechny zuby  2.500 Kč/ max. 7.500 Kč

f)  náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného v zahraničí trvající déle než 10 dnů nepřetržitě cestovní náklady 25.00 Kč ubytování 1.000 Kč/ 1 noc, maximálně 10.000 Kč

g)  náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného dítěte ve věku do 15 let v zahraničí; pokud hospitalizace trvá i po termínu předpokládaného ukončení pobytu v zahraničí  cestovní náklady 25.00 Kč ubytování 1.000 Kč/ 1 noc,   maximálně 10.000 Kč, asistenční služba 24 – hodin denně dostupný servis při pojistné události v  bez limitu.

 Pojištění zavazadel

poškození, zničení, odcizení, ztráta zavazadel z toho: 18.000 Kč, max. však 5.000 Kč za 1 věc, spoluúčast  500 Kč

 

Úrazové pojištění

trvalé následky úrazu ….. max. 360.000 Kč

smrt v důsledku úrazu …. 180.000 Kč

 

Pojištění odpovědnosti

a) újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení  2.500.000 Kč

b) majetková újma na věci nebo na zvířeti   1.000.000 Kč

c) jiná nemajetková  újma  500.000 Kč

 

Pojištění zrušení objednaných služeb:

a)  Onemocnění, úraz nebo hospitalizace pojištěného nebo blízké osoby, živelná událost, nedobrovolná ztráta zaměstnání, škoda způsobená trestným činem  třetí osoby  ……………..   80 % stornopoplatků, max. 12.000 Kč/1 osobu, max. 36.000 Kč

b)  úmrtí pojištěného nebo blízké osoby …   100 % stornopoplatků, max. 12.000 Kč/1 osobu, max. 36.000 Kč

Poznámka: zrušení zájezdu z důvodu nařízené karantény pojištěného na území České republiky trvající v době nástupu na zájezd není plněna. Museli byste si u nás sjednat pojištění A30 Pandemic za 70,- Kč /den.

 

 B/  Cestovní pojištění Union pro domácí zájezdy:  (poj. A10 … cena: 10,- Kč / den)

 

Pojištění zavazadel:

poškození, zničení, odcizení, ztráta zavazadel z toho: 18.000 Kč, max. však 5.000 Kč za 1 věc, spoluúčast  500 Kč

Pojištění odpovědnosti:

a) újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení  500.000 Kč

b) majetková újma na věci nebo na zvířeti   500.000 Kč

c) jiná nemajetková  újma  500.000 Kč

 

Úrazové pojištění:

trvalé následky úrazu ….. max. 50.000 Kč

smrt v důsledku úrazu …. 50.000 Kč

 

Pojištění zrušení objednaných služeb:

a)  Onemocnění, úraz nebo hospitalizace pojištěného nebo blízké osoby, živelná událost, nedobrovolná ztráta zaměstnání, škoda způsobená trestným činem třetí osoby  ……………..   80 % stornopoplatků, max. 10.000 Kč/1 osobu, max. 30.000 Kč

b)  úmrtí pojištěného nebo blízké osoby …..   100 % stornopoplatků, max. 10.000 Kč/1 osobu , max. 30.000 Kč

Poznámka: zrušení zájezdu z důvodu nařízené karantény pojištěného na území České republiky trvající v době nástupu na zájezd není plněna.